Brian Madden – VDI vs TS or (vTS) 1

VMworld Europe 2009 Breakout session "VDI vs TS" with Brian Madden – part 1.


Source: Brian Madden – VDI vs TS or (vTS) 1 (Youtube).